กล่องพับใส PET
กล่องเบเกอรี่ กล่องชุด
กล่องอาหารเดลิเวอรี่

กล่องสลัด กล่องผลไม้
กล่องพับใสแบบล็อค

ถาด
กล่องพับใส OPS
แก้วพลาสติก ฝาพลาสติก
สินค้าใหม่
อื่นๆ